Oplossing

Het probleem van de diefstal van de gehandicaptenparkeerkaart is inmiddels bij de gezagsdragers bekend. Ook de instellingen (gemeenten) die zorgdragen voor de uitgifte van het kostbare document onderkennen het probleem. Een waterdichte oplossing is er vooralsnog niet.

In een aantal gemeenten wordt door het plaatsen van het kenteken getracht een extra controlemogelijkheid in te bouwen. Immers, wijzigingen kunnen problemen opleveren in het buitenland. Buiten het feit dat er wettelijk gezien geen wijzigingen aan de kaart mogen worden aangebracht, biedt deze aanpassing weinig soelaas.

Ongetwijfeld zal het probleem binnenkort ook op Europees niveau worden aangekaart. Mogelijk dat er in de toekomst een adequate oplossing voor wordt gevonden. Hiervoor zal echter veel en langdurig overleg nodig zijn tussen de steeds groter wordende groep landen.

Met de Kaartkluis® is per direct een oplossing gevonden voor dit probleem.

De GPK wordt in een houder met een transparant venster geplaatst. De houder is gemaakt van robuust aluminium en het transparante deel is van slagvast, onbreekbaar kunststof. De kaart is hierdoor goed beschermd. Het geheel wordt door middel van een beugelslot aan het stuurwiel verankerd. Het preventieve element is zeer hoog.

De Kaartkluis® is door de felle kleurstelling van de buitenzijde van het voertuig goed zichtbaar. De kleur geel blijkt uit onderzoek het meest effectief. Dieven die gaan voor de "snelle kraak" zullen hier van af zien zodra zij de diefstalvertragende beveiliging opmerken.

Het projectbureau voertuigcriminaliteit van de Nationale Politie Eenheid Amsterdam ziet de Kaartkluis® als een goede preventieve voorziening.